از شعرهایم(5)...مکن!

...مکن!

قفــــل صندوقچهء دل را تو دگر باز مکن

گل قالــــیچهء این دلـْـــــکده را ناز مکن

در میــــان فلک و دور زمان باز،نگـــــــرد

قصهء "هیچ" تو با این "همه" آغاز مکن

قصهء قهـــــــر چمن را تو به گل باز نگو

باز با بـــــــال شکــسته، تب پرواز مکن

اگر امـروز رقیبیت به نزد آمــد و گفت...

:"ترک من پرده ز رخساره برانداز"،مکن.

پاورقی:

رقیبیت = raqibit که در واقع ضمیر "ت" متعلق به "نزد" هست اما جابه جایی ضمیر صورت گرفته...

 

/ 53 نظر / 22 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بارش

سلاااااااااااااااااااااااااااااااام ساراجووووووووونیم چطوری دوس جونم؟؟؟؟؟؟؟؟؟ واقعا عالی گفتی خیلی جذاب بووووووووووووووود بسی کیف کردیم [دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست][دست]

بارش

خیلی صدات قشنگ بووووود [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

بارش

حالا جواب نهاییش کی هس؟؟؟؟؟؟؟[سوال]

بارش

[گل][گل][عینک][عینک][عینک][عینک][ماچ][ماچ]

بارش

میسی سارا جونیم داستانمو خوندی...... خوشحالم که خوشت اومده[قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

بارش

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

بارش

[بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل]

بارش

وااااااااااااااای خداکنه تو بشی اون وقت میتونم صداتئ از رادیو تند تند بشنوم[بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل]

بارش

[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]